De ouderconsulent/ouderkamer

Een medewerker ouderbetrokkenheid is aangesteld om contacten te leggen met ouders. Als leerkrachten aan het werk zijn met de kinderen, zijn er verschillende activiteiten voor ouders.

Deze activiteiten zijn opvoedingsondersteunend of onderwijsondersteunend. De medewerker ouderbetrokkenheid organiseert deze bijeenkomsten, nodigt de ouders persoonlijk voor de activiteiten uit door ze in de gang aan te spreken of ze een briefje te sturen.

Als u vragen heeft over het onderwijs of over de opvoeding van uw kind, kunt u een afspraak met haar maken. Zij maakt altijd tijd voor u vrij.

Onze medewerker ouderbetrokkenheid heet Latifa Kasmi, zij is in principe op maandag en donderdag aanwezig.

 

 

Update: 11-jan-2016 door Manal Benaissa