Informatie over het onderwijs aan uw kind

Kennismakingsgesprekken

Aan het begin van het schooljaar houden wij kennismakingsgesprekken met ouders. Tijdens dit gesprek vragen wij de ouders ins informatie te geven welke zakn er van belang zijn om het onderwijs aan uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. ook wordt er gevraagd welke verwachting de ouders van de school/leerkracht hebben. De leerkracht zal ook een verwachting naar de ouders uitspreken, voor wat betreft de ondersteuning van de ouders van hun kind(eren). 

 

Portfoliogesprekken

Drie maal per schooljaar worden alle ouders met hun kind uitgenodigd voor een portfoliogesprek. Op het portfoliogesprek bespreekt de leerkracht de leervorderingen en de sociale ontwikkeling van uw kind aan de hand van het portfolio.

Update: 4-dec-2015 door Henny De Koning