Ouderbetrokkenheid

Kinderen kunnen niet zonder de steun van hun ouders, de school kan niet optimaal presteren zonder de hulp van u. Samen zorgen we ervoor dat u de beste steun kan zijn voor uw kind en u kunt ons helpen de beste school voor uw kind te worden.

Klassenouder
Bent u een ouder met twee rechterhanden? Dan kunt u overwegen om klassenouders te worden. Elke groep heeft een klassenouder die helpt bij praktische klusjes in de school. De klassenouder is tussenpersoon tussen ouder en leerkracht, bijvoorbeeld bij het vragen van ouderhulp tijdens uitjes en vieringen.

Ouderhulp
Wij vinden het fijn als ouders ons helpen bij onderwijsactiviteiten zoals: niveau lezen, spelletjes doen met de kleuters, kinderen begeleiden bij excursies, hulp in de klas bij feesten. Vind u het leuk om te helpen in de klas, geef dit dan door aan de groepsleerkracht. Uw hulp kunnen wij goed gebruiken.

Update: 18-jun-2015 door Wiepe Beest