Vragen?

Als u vragen heeft over het onderwijs aan uw kind, of over de gang van zaken in zijn/haar groep, neem dan contact op met de groepsleerkracht. U kunt zich ook wenden tot de directeur, het aanspreekpunt als het gaat om algemene zaken. Gaat het om minder dringende zaken dan kunt u ook via het contactformulier op deze website uw vraag stellen.

Op obs de Boog Bospolder is een contactpersoon aanwezig. Heeft u een vraag of klacht over pesten en dergelijke zaken? Dan kunt u terecht bij deze contactpersoon. Zij maakt graag een afspraak met u.

U kunt hier het overzicht van de klachtroutes downloaden. In de klachtroute ziet u in één oogopslag welke persoon u kunt benaderen voor een bepaald probleem.

Andere veelgestelde vragen

Afmelden bij ziekte

Is uw kind ziek? Dan verwachten wij van u een telefoontje voor 08.00 uur 's ochtends. Moet uw kind tijdens schooltijd naar de dokter? Dan kunt u dit ook per telefoon of persoonlijk bij de leerkracht doorgeven. Een ondertekend briefje meegeven met uw kind kan ook. Wij verwachten dat u uw kind op de aangegeven tijd van school komt halen. Wij laten een kind niet alleen onder schooltijd de school verlaten.

Hoogte en rekeningnummer van het schoolfonds

Basisschool de Boog hanteert een ouderbijdrage van minimaal € 45.00 per kind. Hier kunt u ons beleid lezen ten aanzien van het Schoolfonds. Na lezing zult u begrijpen dat de ambities van onze school hoog zijn. Iedereen die zijn steentje kan en wil bijdragen wordt daartoe van harte uitgenodigd. Alle beetjes helpen!U kunt het bedrag overmaken op NL 28 RABO 0143858408 o.v.v. de naam van uw kind en het groepsnummer. Bijv. Aïscha Mulder- groep 4.


Buitengewoon verlof

etc........

Hoe kan ik mijn kind inschrijven op Basisschool de Boog?

Lees hier hoe u informatie over onze school kunt krijgen of al direct uw kind kunt inschrijven.

Update: 6-jan-2016 door Henny De Koning